In de regio:


1915-1991

Charles Hammes


09-08-1915, Hees

16-04-1991, Hees


Woonde in Hees

 

Opleiding


Academie Kunstoefening in Arnhem richting beeldhouwen en boetseren met les van Gijs Jacobs van den Hof (1937), kort les van Marcel Wolffers te Brussel (1939) waar hij de Ecole Normale des Arts bezocht, stageplaats als restaurateur in Utrecht


Als zoon van de schilder Chris Hammes en concertzangeres Titine Wagner groeide hij op in een kunstzinnig milieu. Hammes werkte voornamelijk in opdracht in en buiten Nederland. Na de oorlog kreeg hij veel opdrachten voor wederopbouw en nieuwbouw. Naast de vele werken die hij tegelijk onder handen had, stond hij ook open voor nieuwe dingen. Hij experimenteerde met uiteenlopende materialen (dierenschedels, takken, plastic bekertjes e.d. waarvan hij een soort poppen bouwde) en werkte steeds meer met nieuwe materialen zoals gasbeton (kunststeen) en soorten plastics in plaats van terra cotta en brons.Hammes beoogde in en met zijn werk vooral gemoedstoestanden over te brengen.

Hij gaf les op de Nutsschool aan het Hertogplein in Nijmegen, de voorloper van de Vrije Academie. Van 1952 tot 1982 was hij leraar boetseren en beeldhouwen aan de Nijmeegse Vrije Akademie. Het docentschap, waar hij zeer geschikt voor was, ging na 1960 ten koste van zijn eigen creatieve werk. Sinds 1947 lid van Arti in Amsterdam en sinds 1946 van de GBK in Nijmegen. Hij maakte hij begin jaren vijftig deel uit van het bestuur van de GBK. Na een korte periode van ziekte overleed Hammes thuis aan longkanker. De antiquiteiten, muziekcollectie, boeken en kunst waardoor hij zijn leven lang omringd was, kregen volgens zijn planning een plaats in diverse Nederlandse musea en instellingen.


Bronnen: Charles Hammes / 1992; Mak van Waay / 1944; Scheen; Jacobs / 2003; GBK / 1997; Schilderachtig toerisme / 2002; Ewals / 2002; Scharten; Beelden / 1978; Sculptuur / 1990; Architectuur / 1994;

Monumentenboek / 1980


ADRESSEN


Komend uit: Datum: Adres: Datum: Naar:

09-08-1915 Hees: Bredestraat 160, Landhuis De Laarhoek 16-04-1991 -


EXPOSITIES


Locatie, plaats en jaar: Kunstnijverheidstentoonstelling Noordwijk 1937Kunstmuseum Belvoir Nijmegen 1940Artibus sacrum Arnhem 1940Kunsthandel B. Pollmann Nijmegen 1941 Atelier voor Binnenhuiskunst Zoetmulder Schiedam 1941Frans Halsmuseum Haarlem 1942Canisius College Nijmegen 1943Kunstcentrum 1945 VelpFrans Halsmuseum Haarlem 1946 Stedelijk Gymnasium Nijmegen 1946Stedelijk Gymnasium Nijmegen 1947 (groep) Expositie Nijmeegse en Leidse kunstenaars in Gent 1948 Kunsthandel Teunissen Donders Nijmegen 1949Huis Lambert van Meerten Delft 1950Het Catharina Gasthuis Gouda 1950 (duo) Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1951De Waag Nijmegen 1951 (groep) Corpsgebouw Nijmeegse Studentencorps 1953 (solo)Kunstliefde Utrecht 1953 De Waag Nijmegen 1953 (groep)Havezathe Hagen Doesburg 1954Boekhandel Prakke Nijmegen 1954 (groep)De Waag Nijmegen 1955Kunstoefening Arnhem 1956De Waag Nijmegen (1956)Kunstcentrum Apeldoorn 1957De Waag Nijmegen 1958 De Waag Nijmegen 1959 Vork-gebouw Assen 1959De Kinkelenburg Bemmel 1959De Waag Nijmegen 1960 (groep)Plasmolen 1961 (groep)De Waag Nijmegen 1962 (groep)Raad van Arbeid Nijmegen 1962 (groep)De Waag Nijmegen 1964 (groep)Commanderie van Sint Jan Nijmegen 1975 (groep)


Vanaf 1947 jaarlijkse deelname aan de jaarlijkse Kersttentoonstelling van de GBKN Nijmegen tot 1979


Genre en techniek


Beeldhouwer, vrij werk en toegepaste kunst; in de oorlogsjaren veel kleine beeldjes, religieuze voorstellingen (Maria met kind en grote kruisbeelden) maar ook dansende figuren, mythologie en de bevrijding waren terugkerende thema’s; werkte in hout, (kunst)steen, gips, brons, tempex, polyester en terracotta o.a. geglazuurd, voornamelijk in staal; hij had oog voor het eigene van de mens en het karakteristieke van zijn houding; werkte na de oorlog ook monumentaal, als steenhouwer bij restauraties en maker van tegeltableaus, wandreliëfs, plastieken in ijzer en brons voor nieuwbouw; het vrije werk omvat hoofdzakelijk geboetseerde beeldjes, al dan niet in brons gegoten; ontwierp wandkleden, gedenkpenningen en enkele operadecors

“De jonge Charles Hammes gaat een plastieker van formaat worden, die met voorliefde het religieu ze onderwerp ter hand neemt, doch het beste slaagt in kleine profane charmantigheden en parmantigheden.” (Dr. John B. Knipping 1948)


Exposities   


Kunstnijverheidstentoonstelling Noordwijk 1937; Kunstmuseum Belvoir Nijmegen 1940; Artibus sacrum Arnhem 1940; Kunsthandel B. Pollmann Nijmegen 1941 ; Atelier voor Binnenhuiskunst Zoetmulder Schiedam 1941; Frans Halsmuseum Haarlem 1942; Canisius College Nijmegen 1943; Kunstcentrum 1945 Velp; Frans Halsmuseum Haarlem 1946 ; Stedelijk Gymnasium Nijmegen 1946; Stedelijk Gymnasium Nijmegen 1947 (groep) ; Expositie Nijmeegse en Leidse kunstenaars in Gent 1948 ; Kunsthandel Teunissen Donders Nijmegen 1949; Huis Lambert van Meerten Delft 1950; Het Catharina Gasthuis Gouda 1950 (duo) ; Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1951;De Waag Nijmegen 1951 (groep) Corpsgebouw Nijmeegse Studentencorps 1953 (solo); Kunstliefde Utrecht 1953 ; De Waag Nijmegen 1953 (groep); Havezathe Hagen Doesburg 1954; Boekhandel Prakke Nijmegen 1954 (groep);De Waag Nijmegen 1955; Kunstoefening Arnhem 1956; De Waag Nijmegen (1956); Kunstcentrum Apeldoorn 1957; De Waag Nijmegen 1958 ; De Waag Nijmegen 1959 ; Vork-gebouw Assen 1959; De Kinkelenburg Bemmel 1959; De Waag Nijmegen 1960 (groep); Plasmolen 1961 (groep); De Waag Nijmegen 1962 (groep); Raad van Arbeid Nijmegen 1962 (groep); De Waag Nijmegen 1964 (groep); Commanderie van Sint Jan Nijmegen 1975 (groep)