In de regio:


1912-1914, 1915-1922

1923-1927, 1928-1930

171d.jpg 172d.jpg 173d.jpg 177d.jpg 178d.jpg 179d.jpg

Gerard Cox sr. 


25-12-1864, Arcen

22-04-1931, Eindhoven


Woonde in Nijmegen, Mook, Middelaar, Plasmolen

 

Opleiding


Autodidact


Geboren als zoon van een smid. De omgeving van zijn jeugd met de heide bij Arcen, Bergen en Goch, waar hij als jongen houten beeldjes sneed en tekende, bleek bepalend voor zijn werk. Bij zijn huwelijk in 1893 in Rotterdam, werd hij in de akte vermeld als broodbakker. Cox was ook kok op de grote vaart en had diverse andere beroepen voor hij koos voor het kunstenaarschap. In 1912 vestigde hij zich met het intussen zes kinderen tellende gezin in Mook als kunstenaar. Het ongerepte landschap van Plasmolen, dat veel leek op de streek van zijn jeugd, bleef hem inspireren. Cox had een rusteloze natuur, hij verhuisde regelmatig en bouwde vaak zelf zijn houten huizen, zoals in de tuin van Hotel de Plasmolen, soms met expositieruimte. Het adres Middelaar Zevenbergseweg B12 is nu Galerie De Vierde Dimensie. Een ander huis stond dichtbij de plaats waar de molen van Niehorster stond, nu het Nachtegaallaantje. Geen van de woningen in Plasmolen heeft de oorlog overleefd.

In het najaar trok hij enkele weken met een woonwagen langs de Maas naar het zuiden om werk te verkopen (in vele café’s langs de route nog te vinden), en deed kunsthandels aan zoals De Jong Telmans (Muntstraat Maastricht) waar hij werken aanbood in ruil voor verf en spieramen.

Cox heeft vrij weinig geëxposeerd, alleen van rond 1918 zijn enkele zeer lovende recensies bewaard gebleven. Door de thematiek vonden zijn pastels en olieverven een ruim afzetgebied. Gerard Cox overleed in 1931 en werd begraven in zijn geboorteplaats Arcen.

Diverse van zijn kinderen (Marie, Gerard, Huub en Peter Cox) en kleinkinderen (Rob Cox, Julia en Daan van Verschuer) werden kunstenaar.


Genre en techniek


Schilderijen, aquarellen en met name pastels; enkele bloemstillevens, voornamelijk landschappen, vaak met bomen, heide, schapen in de trant van de Haagse School; gekenmerkt als impressionistisch; hoewel vaak elementen van het landschap bij Arcen en uit de omgeving in Middelaar en Plasmolen zijn aan te wijzen, vormen zijn werken nooit een realistische weergave van de natuur op één plek.


 “... subtiel van kleur, precieus van teekening, devoot van lichtval. In zijne landschappen, zoowel in de pastels als in de doeken, zitten een warmte en malschheid, die weldadig aandoen. Daar stroomt uit het werk van Cox iets sympathieks, dat den beschouwer aanstonds aanspreekt. Er zijn enkele stukken bij (...) die Cox werk rangschikken onder het beste schilderwerk dat we in de laatste jaren te Maastricht gezien hebben.” (Limburger Koerier 1917)


Exposities


Over exposities van Gerard Cox sr. is, behalve enkele artikelen van rond 1918, nauwelijks literatuur bewaard gebleven.

Sociëteit Momus Maastricht 1917; Hotel St. Lambert Helmond 1918; Hotel Schimmelpenninck Eindhoven 1918; Waaggebouw Nijmegen 1918; Kult. Kreatief Centrum Plasmolen 1974 (groep); Hotel Erica Berg en Dal 1982 (groep); De Weyer Boxmeer 1983; Gemeenschapshuis Mook 1986 (groep); Documentatiecentrum Mook 1996 (solo); Documentatiecentrum Mook 1997;Gemeentehuis Mook 2001 (groep); Gemeentehuis Mook 2000