Home Stichting KunstLokaalMook Agenda Actueel Kunstenaars Collectie Contact


Geachte donateurs, vrienden en belangstellenden,


Tot ons grote verdriet is onze secretaris Mia Broekmans-ten Haaf op 5 oktober jl. plotseling overleden.  Ze was pas 58 jaar. Mia was een betrokken en deskundige collega, maar bovenal een aimabel mens. Wij missen haar zeer.


Voor u leek dit jaar misschien een ‘stil’ jaar. De enige expositie die we hielden was op uitnodiging van Stichting Bovenste Plasmolen op 22 april jl. Deze mini-expositie in combinatie met de open dag van de Bovenste Plasmolen is druk bezocht. Er waren meer dan 200 bezoekers. Foto’s en een filmpje zijn te zien op onze website: www.stichtingjacquesvanmourik.nl

Stil was het allerminst voor ons, bestuur en andere vrijwilligers. We zijn nog steeds druk bezig onze collectie in kaart te brengen o.a. door het invoeren in een ander computersysteem waardoor we, als alles ingevoerd is, met een druk op de knop een foto en alle gegevens van het betreffende werk kunnen zien. Als dit karwei klaar is gaan we verder met het samenstellen van onze kerncollectie.


Het is altijd een grote wens geweest van de stichting een eigen ruimte te hebben.

Eindelijk is het zover. Vanaf 1 januari 2020 huren we een deel van het OCV aan de Rijksweg 86 in Mook. We gaan het eerst geschikt maken voor ons gebruiksdoel en naar verwachting kunnen we in april de officiële opening vieren. We hopen dat het een plek zal worden waar de vroegere en de hedendaagse kunstenaars

elkaar ‘ontmoeten’. Ook anderen zullen we straks in de gelegenheid stellen tegen een vergoeding gebruik te maken van een van onze ruimtes.

Ons nieuwe onderkomen zal ‘KunstLokaal Mook’ gaan heten. Door deze naam is het duidelijk dat het over lokale kunst gaat, het geen enorme ruimte is en er kennisoverdracht plaatsvindt.  We gaan er exposities houden, informatie verstrekken over de Plasmolense kunstenaars en er kunnen workshops en lezingen worden gehouden. Tevens hebben we de beschikking over een mooie vergaderruimte. Er is een kitchenette en er zijn toiletten aanwezig. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk dat we op meer vrijwilligers een beroep moeten doen.

Mocht u interesse hebben vrijwilliger te worden bij ‘KunstLokaal Mook’ dan kunt u mailen naar ons secretariaat info@stichtingjacquesvanmourik.nl of een bericht inspreken op ons telefoonnummer 06-24745806. We nemen dan contact met u op om u van nadere informatie te voorzien. Wellicht ter geruststelling: ook in het gemeentehuis blijven we onderdak vinden.


We hebben een nieuwe voorzitter: Lee Tonnaer. Lee maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur en is daardoor goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting. We zijn blij dat hij de taak van voorzitter op zich wil nemen.


Door het tragisch overlijden van Mia ontstond er een vacature voor de functie van secretaris.  Gelukkig is Yvonne Pinckers, onze webmaster, bereid om de functie van secretaris te gaan vervullen. Welkom Yvonne! Nu is ons bestuur weer voltallig. Samenstelling: Lee Tonnaer (voorzitter) Yvonne Pinckers (secretaris), Jantje Hofsteenge (penningmeester), Guus de Rooy en Masja Nannings (leden).


Van een aantal schilderijen hebben wij ansichtkaarten laten maken.  Deze kaarten alsook onze monografieën (boekjes over verschillende schilders waarvan onze stichting werk in de collectie heeft) zijn te bestellen via onze website. www.stichtingjacquesvanmourik.nl


Er zijn weer een aantal werken gerestaureerd/schoongemaakt/voorzien van nieuwe lijst. Het betreft voornamelijk werken van de ‘vroegere’ schilders. Donaties t.b.v. restauratie zijn nog steeds meer dan welkom.


Het recent opgerichte Erfgoedplatform Mook verbindt lokale organisaties die zich bezighouden met historie, kunst en cultuur. De aangesloten verenigingen en stichtingen hebben zo de mogelijkheid thema’s uit te wisselen, kennis en ervaring te delen en een activiteitenagenda voor Mook en Middelaar te presenteren. De Stichting Jacques van Mourik maakt uiteraard ook deel uit van dit platform.We zijn hierin vertegenwoordigd door bestuurslid Guus de Rooy.


Praktische informatie


Aan degenen die de Nieuwsbrief per post ontvangen

Het per post verzenden van de nieuwsbrief brengt veel werk met zich mee en kost veel geld. Daarom streven we ernaar de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te versturen. Wilt u desondanks de Nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden via ons postadres: ’t Zand 1, 6595 AG Ottersum. Wilt u de Nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen, stuur dan een bericht naar info@stichtingjacquesvanmourik.nl  Dank u wel.


AVG

Informatie over de nieuwe privacyregels volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden kunt u vinden op onze website.


Donatie

Wij vragen u vriendelijk om, voor zover U dat nog niet gedaan heeft, uw jaarlijkse donatie aan ons over te maken via onderstaand rekeningnummer. Ons richtbedrag is € 12,50.  

Omdat een aantal werken dringend aan restauratie toe is wordt hiervoor geld gereserveerd. De eerste schilderijen zijn inmiddels gerestaureerd.

Als u een donatie voor dit specifieke doel wilt overmaken kan dat o.v.v. Restauratie.

We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.Stichting Jacques van Mourik


K.v.K. Arnhem 41064234


info@stichtingjacquesvanmourik.nl

06-2474 5806

www.stichtingjacquesvanmourik.nl


 NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik.


Nieuwsbrief najaar 2019