Home Stichting KunstLokaalMook Agenda Actueel Kunstenaars Collectie Contact

Nieuwsbrief voorjaar 2022

Geachte donateurs, vrienden en belangstellenden,

Lente! Tijd om iedereen bij te praten over de laatste ontwikkelingen van onze stichting en het KunstLokaalMook.


Lente betekent ook dat de Kasteeltuinen in Arcen weer open zijn. Een groot aantal schilderijen uit de collectie van Stichting Jacques van Mourik wordt tentoongesteld in het kasteel. Ze kunnen weer bezichtigd worden.


Sinds de vorige Nieuwsbrief en lockdown zijn in KunstLokaalMook  de volgende exposities te zien geweest:

Zo binnen, zo buiten’ van Ria Font Freide (maart) en ‘Welbeschouwd’ van Niek Nagengast en Imke Beek (april).

De komende maanden zijn te bezoeken:

Mei:  Expositie ‘Expeditie pigment’ met werk van 4 kunstenaressen.

Juni: Expositie 'Verhaal verbeeld, verbeeld verhaal' werken van Stephanie Poels Zanders.

In juli stelt Marieke Blijleven haar werk tentoon.

In augustus zal er werk te zien zijn van de vroegere Plasmolense kunstenaars.


Er wordt ons vaak gevraagd waarom we mensen die aangegeven hebben onze Nieuwsbrief te willen ontvangen (2x per jaar) niet op de hoogte stellen van exposities in KunstLokaalMook. Dit heeft te doen met de wet op de privacy. Op onze website en op de agenda van www.maasburen.nl kondigen wij de exposities aan.


Op een ochtend begin dit jaar kwam een fotograaf uit Zwolle foto’s maken van een aantal werken uit onze collectie ten behoeve van het boek ‘De schilders van Limburg’. We waren benaderd door de uitgever en auteur of we beeldmateriaal ter beschikking wilden stellen. Het boek is onlangs verschenen. Het is te bestellen via www.wbooks.com en kost 24,95 euro excl. verzendkosten.


We hebben zoals elk jaar weer meegewerkt aan het euroArt jaarboek. Hierin presenteren de door euroArt erkende kunstkolonies wat ze het afgelopen jaar hebben georganiseerd. Het boek wordt verstrekt aan de leden van euroArt. In ons KunstLokaalMook zijn deze jaarboeken te bekijken.

Omdat het heel duur is werken te verzekeren als ze op transport gaan om elders tentoongesteld te worden, is euroArt voornemens te gaan proberen om foto’s van werk uit de diverse kolonies te projecteren op wanden in daarvoor geschikte musea van de leden. Natuurlijk zullen wij ook onze bijdrage leveren als dit plan doorgang vindt.


En verder gaan we door met waar we steeds mee bezig zijn; documenteren, exposeren en het op peil brengen van onze kerncollectie.


We hopen u te ontmoeten in KunstLokaalMook, Rijksweg 86 Mook.

KunstLokaalMook is iedere zondag geopend van 11.00-16.00 uur.


Graag wensen we u een mooie zomer toe!


 

Praktische informatie


Aan degenen die de Nieuwsbrief per post ontvangen.

Het per post verzenden van de nieuwsbrief brengt veel werk met zich mee en kost veel geld. Daarom streven we ernaar de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te versturen. Wilt u de Nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen, stuur dan een bericht naar info@stichtingjacquesvanmourik.nlInformatie over de nieuwe privacyregels volgens de AVG (Algemene Verordening

Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden kunt u vinden op onze website  (Contact-Privacywetgeving)


Donatie t.b.v restauratie

Omdat een aantal werken dringend aan restauratie toe is wordt hiervoor geld gereserveerd. De  eerste schilderijen zijn inmiddels gerestaureerd.

Als u een donatie voor dit specifieke doel wilt overmaken kan dat via rekeningnummer NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik o.v.v. Restauratie. We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.


Donatie algemeen

Wij vragen onze donateuren vriendelijk om, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, uw jaarlijkse donatie aan ons over te maken via rekeningnummer NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik o.v.v. Donateur. Het richtbedrag is € 12,50.


Let op: In plaats van twee bankrekeningen zijn we om kosten te besparen overgegaan naar één bankrekening: NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik