Home Stichting KunstLokaalMook Agenda Actueel Kunstenaars Collectie Contact

Nieuwsbrief voorjaar 2021

Geachte donateurs, vrienden en belangstellenden,


Het is voorjaar aan het worden, tijd om iedereen bij te praten over de laatste ontwikkelingen van onze stichting en het KunstLokaalMook.

De stichting en het kunstlokaal zijn inmiddels ook te vinden op de nieuwe folder van het VVV. Onveranderd blijft helaas dat ons werk aan de kerncollectie in ons depot in het gemeentehuis nog steeds niet hervat kan worden.


Ook in het KunstLokaalMook is het stil nu we nog steeds niet open kunnen. De tentoonstelling van Eva Vermeulen en Gonda van der Zwaag staat er nog steeds. Als we weer open kunnen, wanneer dat is weten we niet, zal deze tentoonstelling nog even te zien zijn. Na heropening van de tentoonstellingszondagen zal het tentoonstelling- schema worden aangepast. Op onze website zullen wij steeds laten weten welke expositie te zien is. Tevens is dit te vinden op de agenda van Maasburen.


In het welbekende Topic, regiomagazine Heumen en Mook-Middelaar verschijnen met grote regelmaat artikelen over het erfgoed van onze stichting. Deze artikelen van onze vrijwilligers zijn ook te lezen op onze website (Actueel-Topic artikelen)


Medio februari van dit jaar ontvingen we het bericht dat euroArt de « Participatory Status with the Council of Europe » heeft gekregen. De «Participatieve status» wordt door de Raad van Europa toegekend aan internationale Ngo’s die bijzonder representatief zijn op Europees niveau. Dit is uitstekend nieuws voor euroArt. Deze ‘koepel’ van Europese kunstenaarsdorpen wordt betrokken bij het werk van de Raad van Europa, waardoor zichtbaarheid en betrokkenheid in Europa zal toenemen.

Het is een duidelijke erkenning van het werk dat wordt verricht door euroArt als organisatie en door de leden en partners. Het is ook voor de Stichting Jacques van Mourik een stimulans om door te gaan en onze boodschap uit te dragen.

We maken nu deel uit van de 350 internationale organisaties met participatiestatus.

Een aantal redenen die aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa zijn gegeven om euroArt als participatiestatus te beschouwen zijn: De Europese Federatie van Kunstenaarskolonies is een uniek Europees netwerk dat werkt aan meer cultureel begrip en samenwerking. Het deelt de waarden van de Raad van Europa op het gebied van culturele diversiteit, interculturele dialoog en wederzijdse uitwisselingen over de grenzen en brengt deze in praktijk. EuroArt werkt samen met het programma Culturele Routes van de Raad van Europa en is medeoprichter van de Impressionistische Routes, een gecertificeerde Culturele Route sinds 2018.


Er wordt, ook tijdens de coronaperiode, meestal op dinsdagmorgen en héél veilig, voortvarend doorgewerkt aan het uitzoeken van allerlei achtergronden en gegevens uit de historie van de stichting. Verder is de nieuwe t.v. kast geschilderd en op zijn plaats gezet. Ziet er van buiten en van binnen veel beter uit.


Ook in 2020 en begin 2021 werden werken toegevoegd aan de collectie van de stichting. De collectie begint daardoor een omvang te krijgen die langzaam een groot probleem gaat geven. Plan is om na het afronden en bepalen van de definitieve kerncollectie een “GROTE OPRUIMING” te gaan houden. Het is in dit verband een dubbel gevoel dat we toch heel blij zijn met nieuw ingekomen werk dat iedere keer weer een tipje oplicht van de sluier over het boeiende verleden van de stichting.


Hieronder een overzicht van werken die toegevoegd zijn aan de collectie:

• Keramiek, beeldhouwwerk in chamotte “Vogel II” van Jules de Roeper.

• “Beekweggetje” in olieverf van Toon (Peter) Cox

• “De Kluizenaar”, tekening in rood krijt van Jacques van Mourik

• “Vertakking” (grillige bomen), ets van Leo Niehorster.

• “Boslucht”, landschap in olieverf op paneel van Leo Niehorster.

• “Rothenburg ob der Tauber”, kleurenets niet gesigneerd (Leo Niehorster)

• “Grijs weer te Loosdrecht”, olieverf op paneel van Leo Niehorster

• “Stulp”, ets in eigen druk van Leo Niehorster.

• Diverse filosofische artikelen geschreven door Niehorster.

• Herdenkingsmap 10-jarig bestaan Kunstenaarscentrum de Olifant.

• “Na den arbeid” olieverfschilderij van Jacques van Mourik.

• “Primula” olieverf op doek van Mia Schoonheyt.

• “Chrysanten in blauwe vaas”, bloemstilleven, olieverf op doek van Joop Uittenbogaard.

• “Ossenspan”, olieverf op doek van Jacques van Mourik

• “Koeien in de wei”, olieverfschilderij van Frans Fiddelers.

• 4 stuks grafisch werk van Wim van Woerkom.


Praktische informatie


Aan degenen die de Nieuwsbrief per post ontvangen.

Het per post verzenden van de nieuwsbrief brengt veel werk met zich mee en kost veel geld. Daarom streven we ernaar de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te versturen. Wilt u de Nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen, stuur dan een bericht naar info@stichtingjacquesvanmourik.nl


Wilt u desondanks de Nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan vragen wij u dit te melden via ons postadres: ’t Zand 1, 6595 AG Ottersum.


Informatie over de nieuwe privacyregels volgens de AVG (Algemene Verordening

Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden kunt u vinden op onze website  (Contact-Privacywetgeving)


Donatie t.b.v restauratie

Omdat een aantal werken dringend aan restauratie toe is wordt hiervoor geld gereserveerd. De  eerste schilderijen zijn inmiddels gerestaureerd.

Als u een donatie voor dit specifieke doel wilt overmaken kan dat via rekeningnummer NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik o.v.v. Restauratie. We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.


Donatie algemeen

Wij vragen onze donateuren vriendelijk om, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, uw jaarlijkse donatie aan ons over te maken via rekeningnummer NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting

Jacques van Mourik o.v.v. Donateur. Het richtbedrag is € 12,50.


Rest ons om iedereen een fijn voorjaar en zomer te wensen. Hopelijk zonder virale en andere problemen. Blijf optimistisch en gezond.

Praktische informatie


Donatie t.b.v restauratie

Omdat een aantal werken dringend aan restauratie toe is wordt hiervoor geld gereserveerd. De eerste schilderijen zijn inmiddels gerestaureerd.

Als u een donatie voor dit specifieke doel wilt overmaken kan dat via rekeningnummer NL41RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik o.v.v. Restauratie. We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.


Donatie algemeen

Wij vragen onze donateuren vriendelijk om, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, uw jaarlijkse donatie aan ons over te maken via rekeningnummer

NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik o.v.v. Donateur. Het richtbedrag is € 12,50.


Let op: In plaats van twee bankrekeningen zijn we om kosten te besparen overgegaan naar één bankrekening: NL41 RABO 0131 6203 63 t.n.v. Stichting Jacques van Mourik